Medische Echo Echografiepraktijk BabyImage

Medische echo's

Eerste trimester 13-weken echo (SEO)

U kunt bij Echografiepraktijk BabyImage ook terecht voor de 13-weken echo (eerste trimester SEO). Het doel van een 13-weken echo is om in een vroeg stadium te onderzoeken of uw kindje eventuele lichamelijke afwijkingen heeft. Deze kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap al worden ontdekt. De 13-weken echo valt onder de prenatale screening en is een vrije keuze. Meer informatie kunt u nalezen op de RIVM website.

De 13-weken echo kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap. Wij hebben nog ruimte voor het maken van een 13-weken echo. Iedereen die gecounseld is, is welkom. Een afspraak maken kan in de avond en in het weekend.

20-weken echo (SEO)

Echografiepraktijk BabyImage laat u op een persoonlijke wijze kennismaken met uw ongeboren kindje. Dit doet u onder gediplomeerde begeleiding in een ongedwongen sfeer. De medische 20-weken echo, ook wel Structureel Echo Onderzoek (SEO) of prenatale screening genoemd, krijgt iedere zwangere aangeboden en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. Hiervoor hebben wij een vergunning van de SPSRU te Utrecht. Het SEO is een officieël bevolkingsonderzoek en wij hanteren hiervoor de landelijke richtlijnen. Deze kunt u nalezen op de RIVM website. U bent vrij om een medische 20-weken echo te laten maken.

Gedurende uw zwangerschap heeft u naast de 13-weken echo ook recht op een 20-weken echo (SEO). De medische echo valt onder de wet Bevolkingsonderzoek en wordt vergoed vanuit uw basisverzekering maar gaat niet van uw eigen risico af. Naast de 20-weken echo kunt u ook bij ons terecht voor de zogenaamde medische diagnose echo's waarbij u kunt denken aan een termijnecho - placentalokalisatie en groei echo. Deze echo's worden door uw behandelaar aangevraagd en door uw zorgverzekeraar vergoed.

Bij de medische 20-weken echo bent u naast uw partner welkom met twee extra (volwassenen) genodigden. Belangrijk is dat deze genodigden op de hoogte zijn dat het gaat om een medisch onderzoek en dat zij eventueel ook minder goed bericht te horen kunnen krijgen. Wij adviseren u de medische echo te zien als een intiem moment voor het nieuwe kindje dat op komst is. Ook bij een minder gunstige uitslag is het prettiger niet alleen te komen maar met uw partner of andere genodigde. Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echografiepraktijk BabyImage zijn onze voorwaarden van toepassing.

De foto’s en filmpjes worden via een linkje met u gedeeld per sms of mail. Deze beelden zijn met iedereen te delen.

Naast een medische echo hebben we ook mogelijkheden om een pretecho te laten maken.

Je kunt voor meer informatie kijken op de volgende websites:
www.pns.nl
Informatie over de 13- en 20-weken echo bij het RIVM

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook direct online een afspraak maken.  

Maak hier een online afspraak!

Foto's